Keterangan Pendaftaran

NOTA PENTING (SILA BACA SEBELUM MEMULAKAN PENDAFTARAN) :
  1. Sila masukkan maklumat di Bahagian A dan Bahagian B untuk membuat pendaftaran.
  2. Sila muat turun Borang Akuan Permohonan kerana anda perlu memuat naik semula semasa pendaftaran Maklumat Pegawai Bertanggungjawab di bahagian (B) Pendaftaran. Sila pastikan borang akuan permohonan yang dimuat naik berformat (.PDF).
  3. Hanya pemohon yang melengkapkan kedua-dua Bahagian A dan Bahagian B serta memuat naik Borang Akuan Permohonan di Bahagian B akan mendapatkan pengesahan pendaftaran.
  4. Sesi pendaftaran hanya dipaparkan di halaman bertajuk Pendaftaran sahaja. Sila pastikan maklumat yang dimasukkan semasa pendaftaran adalah tepat kerana setiap pemohon hanya dibenarkan menghantar SATU (1) borang pendaftaran sahaja.
  5. Sekiranya anda menghadapi masalah semasa pendaftaran, sila hubungi KPT di emel :
    • sdtbppd@mohe.gov.my
  6. Berikut merupakan manual pengguna organisasi untuk pendaftaran :